Utekatt som inte kommit hem som den brukar

Sökfråga: Vad hindrar katten från att komma hem?

• Instängd?
Kolla noga så att katten inte har blivit instängd någonstans av misstag. Det är mycket vanligt, och mycket vanligare än vad folk i allmänhet tror. Inte minst yngre katter är många gånger alldeles för nyfikna för sitt eget bästa, men även äldre katter hittas ofta instängda. Kolla varje dörr, fönster och lucka som kan ha stått öppen och sedan stängts. Det vill säga kolla garage, förråd, uthus, källare, vindar, soprum/sophus, fristående tvättstugor, föreningslokaler, lekstugor, växthus, elskåp, husvagnar, innanför takluckor o s v. Bara vår egen fantasi verkar sätta gränser för var katter kan bli instängda.

Leta noga i varje vrå eftersom instängda katter ofta reagerar med att bli tysta och ligga och trycka (det gäller även katter som normalt sett är sällskapliga och pratiga!). Det lär vara en biologisk överlevnadsinstinkt för att inte dra till sig rovdjur. Instängda katter ropar alltså vanligtvis inte på hjälp!

Sök först av den egna fastigheten och be därefter att själva få söka av grannarnas fastigheter i en allt vidare cirkel. Ge inte upp! Katter kan vara instängda i många veckor men fortfarande vara i livet.De far dock ordentligt illa av svält varför det är viktigt att hitta dem tidigt.

Fundera också på om någon granne i närområdet rest bort eller flyttat i samma veva som katten försvann. Det är relativt vanligt att katter tar sig in i någon grannes bostad/garage medan denne packar bilen, och att katten sedan blir kvar i huset/garaget när grannen reser iväg. I dessa fall får man försöka kolla i fönster och brevinkast, be att någon som har nyckel går in och kollar o s v.

• Bortjagad?
Kan din katt ha blivit bortjagad av en mer revirstark katt? Det drabbar ofta unga katter eller katter som är nya i området. Katter kan även bli ivägjagade av t ex hundar. Om katten har blivit bortjagad kan den få svårt att hitta tillbaka hem eller vara för rädd för att våga sig tillbaka hem. Då måste du leta i en allt vidare cirkel och då är det bra att leta ffa i skymning-mörker-gryning, d v s under den delen av dygnet då det ofta är lite lugnare ute. Gå gärna från sökområdets ytterkant och hemåt medan du lockar på katten. Sök av trädgårdar, gårdar mm. Locka gärna på samma sätt som när katten ska få mat. När du kommer tillbaka hem är det bra om ytterdörren får stå öppen en stund så att katten får chans att slinka in ifall den har följt efter dig hemåt. Lägg ev. lite väldoftande mat vid dörröppningen och en bit in i hallen/rummet. Ett alternativ är att du går ut igen efter en stund och kollar ifall katten har kommit med hemåt. 

En katt som har blivit bortjagad kan också ha tagit sin tillflykt upp i ett träd eller liknande, och kan då få svårt att ta sig ner igen. Därför är det viktigt att man även ”har koll uppåt” när man söker efter sin bortsprungna katt. 

En katt som har hamnat vilse riskerar att komma allt längre bort hemifrån för var dag som går. Därför är det viktigt med ett tidigt och mycket aktivt sökande/lappande.

• Liftat?
Det händer då och då att katter tar sig in i bilar, ombord på släpvagnar/transporter/tåg/båtar mm. Katten kan då hamna mycket långt hemifrån. Fundera kring – och diskutera med grannarna – om det har funnits bilar/släp etcetera i närområdet som katten kan ha tagit sig ombord på. Kanske har någon haft hantverkare hemma, flyttat, eller kört iväg med ett släp till återvinningen? Det är inte helt ovanligt att katter klättrar in genom nedvevade bilfönster eller tar sig in genom öppna bildörrar (vilket förstås är särskilt vanligt under den varmare delen av året). Misstänker du att katten kan ha liftat iväg så är det viktigt att du – så snart som möjligt – undersöker detta och agerar!

• Insjuknat/skadats?
Katter som insjuknar/skadas under utevistelse tenderar att gömma sig för att därefter ligga och trycka. De ger sig ofta inte till känna (vilket gäller även för de katter som normalt sett är sällskapliga och pratiga). Därför måste du söka av det område där katten normalt brukar vistas noga. Se dig om ”med kattögon” efter kryp-in där en stressad katt kan ta skydd (t ex under buskar, under bilar o s v). Tänk på att katter kan bli mycket små och ”osynliga” sådana här gånger.

• Stulen? Att huskatter stjäls är sannolikt inte särskilt vanligt eftersom det finns ett stort överskott av huskatter (det är således lätt att få tag på en sådan billigt). Men naturligtvis händer det att katter stjäls. Det är dock vanligare att folk – av omtanke – tar in katter som de uppfattar som vilsna, hemlösa, för unga för att gå ute på egen tass, katter i dåligt skick (toviga, magra, många fästingar etc) liksom katter som uppfattas befinna sig i akut fara.

Har du din katt id-märkt (med chip eller örontatuering) samt registrerad i ett ägarregister (SVERAK eller SKK) kan upphittaren/veterinären/polisen lättare hitta och komma i kontakt med dig.

Har du anledning att tro att din katt är stulen ska du naturligtvis anmäla det till polisen på tfn 11414.

Anmäl och annonsera

Sätt upp massor av efterlysningslappar minst 400 meter bortåt i varje riktning. Utöka området som du lappar vart eftersom tiden går. Lägg också efterlysningslappar i folks brevlådor.

• Prata med människor du möter och ge dem en lapp med ett tydligt foto på katten + ditt telefonnummer. Prata också med människor som rör sig i närområdet på ”lite udda” tider, t ex vaktmästare, hemtjänstpersonal, tidningsbud, hundägare m fl.

• Undersök om någon brukar mata hemlösa katter i närområdet. Ta i så fall kontakt med den personen och be att han/hon håller utkik efter just din katt. Lämna ett tydligt foto på katten samt ditt telefonnummer.

• Uppdatera dina efterlysningslappar med jämna mellanrum med ny design + nytt datum + ny plastficka så att lapparna hela tiden är fräscha och så att folk förstår att katten fortfarande är bortsprungen.

• Ha tydliga foton på katten på lapparna (se artikel om id-fotografering av katt), samt en beskrivning av kattens färg, tecken och utseende. Erbjud gärna hittelön, och ha gärna s k avrivningsremsor på lapparna (fungerar bra om din efterlysning sätts upp i en upp och nedvänd plastficka). Du kan också be att folk fotograferar katter som de tror kan vara din och att de skickar bilderna till dig på din mobil. Då är det lättare för dig att avgöra om det kan vara ”rätt” katt. Tänk dock på att katter kan förändras mycket i sitt sätt och i sitt utseende om de är bortsprungna över en längre tid. Olika kameror och ljusförhållanden kan också påverka kattens färg och utseende på foton.

• Om du får in tips om att katten kan ha sett i ett område så lappar du extra intensivt i just det området samt lägger efterlysningslappar i folks brevlådor där. 

• E-posta gärna en efterlysning till vänner, bekanta, företagare, katthem och veterinärmottagningar i närområdet och be dem hålla extra utkik. Kontakt med katthem och veterinärmottagningar är särskilt viktig om katten inte är id-märkt och ägarregistrerad. Omärkta katter som hittas skadade riskerar att avlivas hos veterinären om ingen ägare hittas inom kort. Omärkta katter kan också överlåtas av polisen till ett katthem för omplacering inom kort, om ingen ägare hittats eller hört av sig.

• Annonsera via Internet. Eftersom katter kan hamna mycket långt hemifrån så är det viktigt att annonsera brett, t ex med hjälp av Internet. Förutom SVEKATTs söksajt finns det bland annat Facebook-sidor där man kan efterlysa sin katt (t ex Vi längtar hem, Bortsprungna katter – djur.id, Hittakissen med flera). Även Blocket har en efterlystsida.

Många katthem erbjuder kattägare möjligheter att efterlysa sin katt via deras hemsida/Facebooksida.

• Annonser i lokaltidningen rekommenderas eftersom alla inte har internet. Många kollar inte heller efterlysnings-sajterna på nätet.

• Kolla även in annonser över upphittade katter på t ex anslagstavlor, i tidningen och på Internet. Kanske har någon hittat just din katt.

• Anmäl katten som bortsprungen till polisen på tfn 11414. Ring tillbaka med jämna mellanrum och fråga om de har fått in uppgifter om upphittad katt med liknande signalement. Det händer dessvärre att katter är anmälda både som bortsprungna och upphittade utan att polisen matchar anmälningarna och hör av sig. Bortsprungna och upphittade katter har ingen hög prioritet hos polisen.

• Kontakta ID-registret. Är katten id-märkt och registrerad så kontaktar du id-registret och anmäler katten som saknad. Kolla också så att dina kontaktuppgifter är aktuella och synliga på nätet så att en eventuell upphittare lätt kan komma i kontakt med dig. Dessvärre tror många som hittar en katt att ”dolda uppgifter” innebär att uppgifter om kattens ägare saknas.

• Är katten id-märkt men inte registrerad så kontaktar du SVERAK, SKK eller båda dessa ägarregister. Berätta att katten är bortsprungen och be att få registrera din katt akut/så snart som möjligt.

Busringningar. Tyvärr är det inte helt ovanligt med s k busringningar (även mycket obehagliga sådana) när man annonserar efter sin bortsprungna katt. Genom att vara medveten om att sådant kan hända så kan man ofta hantera dessa situationer bättre om de skulle uppstå.

Idhund.se
Id-hundar är utbildade på att spåra bortsprungna katter och hundar men ska avbryta i tid så de inte skrämmer iväg djuret de söker efter. Mer om Id-hundar kan du läsa på
http://idhund.se/ och hos http://djursokarna.se. Det finns ännu ingen officiell certifiering av id-hund och förare. Var därför noga med att anlita en id-hund från en seriös organisation och ta gärna referenser.

Övrigt

Fokusera i första hand på att söka av ett område som sträcker sig 400 meter bortåt i varje riktning sett hemifrån. Ta gärna fram en karta och markera det området med en cirkel så får du koll på vilket som är ditt ”primära sökområde”. Vart eftersom tiden går så utökar du sedan ditt sökområde i en allt vidare cirkel.

Naturligtvis utökar du också sökområdet om du får in bra tips om att katten kan ha setts i ett visst område eller om du har anledning att tro att katten befinner sig längre bort (t ex om du misstänker att katten har åkt med grannen till återvinningscentralen). Tänk på att okastrerade könsmogna katter (och då ffa okastrerade könsmogna hanar) ofta har mycket stora revir som de patrullerar. I de fallen gäller det att söka över större områden redan från början.

Är katten ny i området så måste man även överväga om katten kan ha börjat vandra tillbaka till den plats där den bodde tidigare. Be tidigare grannar hålla utkik. Åk själva tillbaka och leta (gärna i skymning-mörker-gryning). Sätt upp MASSOR av efterlysningslappar både där ni bor nu och där katten bodde tidigare samt lägg efterlysningslappar i grannarnas brevlådor. Försök också att lappa sträckan mellan de båda adresserna. En katt behöver vanligtvis bo in sig under flera veckor i den nya bostaden samt gå ut i koppel en tid innan den uppfattar den nya bostaden som ”hemma”. Släpp inte ut katten för tidigt alltså, och se till att den är kastrerad, id-märkt och registrerad innan den får gå ut!

Om någon ringer och uppger sig ha hittat din katt så bör du tänka dig för innan du åker iväg för att hämta katten. Alla som ringer har dessvärre inte goda avsikter. Berätta för någon vart du åker samt uppge namn, adress och telefonnummer till den som säger sig ha hittat katten. Håll telefonkontakt med någon vän/anhörig tills du är hemma igen. Ta helst med dig någon när du åker iväg för att hämta katten. 

När katten är hemma igen – läs våra råd om vad du bör göra.