När katten är hemma igen

Om katten har varit instängd i mer än ett dygn – eller om du misstänker att katten inte har fått någon mat/dryck under motsvarande period – så ska du alltid kontakta veterinären så snart som möjligt. Katter är känsliga för svält, känsligare än vad t ex hundar eller människor är. Det är bl a kattens lever som kan fara ordentligt illa, ett tillstånd som kan leda till att katten inte överlever om den inte får vård. Överviktiga katter drabbas i de här fallen ofta hårdare än normalviktiga katter. Katten behöver sannolikt vätskas upp, den kan behöva följas upp med provtagning och den kan behöva få speciell diet under en tid framöver. Många gånger rekommenderas täta mål med pyttesmå portioner (blöt-)mat. Diskutera med veterinären så att det blir rätt för just din katt!

Ta även kontakt med veterinär om katten verkar hängig eller skadad.

Är katten inte kastrerad, id-märkt och ägarregistrerad sedan tidigare så är det hög tid att göra det nu. Katter kommer dessvärre vilse, och det är inte ens ovanligt. Då är det viktigt att den som eventuellt hittar katten också enkelt kan hitta dig. Okastrerade katter är därtill benägna att vandra långt för att söka sig en partner. Det innebär ökad risk för att katten kommer vilse. Det är också viktigt att kastrera katten så att det inte föds oönskade (hemlösa) kattungar - som i sin tur riskerar att fara illa! Ta upp frågan om kastrering, id-märkning och ägarregistrering med din veterinär! Okastrerade katter bör endast hållas av uppfödare för seriös avel (för att därefter kastreras). Okastrerade katter bör således inte tillåtas gå ute på egen hand.

När katten är tillbaka hemma igen så är det viktigt att alla efterlysningslappar tas ner, detta för att förhindra nedskräpning och för att folk lättare ska kunna fokusera på de katter som fortfarande är bortsprungna! Skriv också en rad i dina annonser på Internet och berätta att katten är hemma igen.Kontakta även polisen och ID-registret och tala om att katten är hittad.