Om oss

VILSE.NU är en gratistjänst som tillhandahålls av SVEKATT (Svenska Kattskyddsförbundet). Syftet med VILSE är att fler bortsprungna katter ska kunna återförenas med sina ägare och inte riskera att bli permanent hemlösa. Allt arbete med att administrera tjänsten görs helt på ideell basis.

Hjälp oss att sprida information om VILSE.NU genom att länka till oss. Använd gärna vår logga på din hemsida.

 

Om SVEKATT

SVEKATT är en nationell sammanslutning av katthem och katthjälpsorganisationer runt om i Sverige som arbetar enligt No Kill-metoden.

I Sverige finns mer än 100 000 hemlösa katter. SVEKATT vill höja kattens status och förbättra de hemlösa katternas situation.

Avlivning är ingen lösning
Vi arbetar med att påverka politiker och myndigheter för att motverka inställningen att problemet med hemlösa katter endast kan lösas genom avlivning.

No kill – låter fler katter leva
Vi informerar om No kill och hur man arbetar enligt No kill-principen på ett ansvarsfullt sätt.

Ett bättre rättsskydd för katten
Vi arbetar för att öka kattens rättsstatus genom att verka för att lagar och förordningar om kattskydd förbättras.

Samarbete ger styrka
Vi knyter samman seriösa kattorganisationer över hela Sverige. Vi vill främja samarbetet mellan de ideella organisationerna och mellan myndigheter och ideella organisationer. 

Utbilda och utveckla
Vi är ett stöd i katthemmens dagliga arbete genom att förmedla kunskap inom olika områden. Vi verkar också för att synliggöra den kunskap och det engagemang som finns inom katthjälpsorganisationerna.

Höja kattens status
Vi informerar om katter och deras behov. Genom att höja kattens status kan vi på sikt lösa problemet med hemlösa katter.

Läs mer på SVEKATTs hemsida.