SVEKATTs medlemsorganisationer

Akutgruppen
Föreningen 9 Liv Östergötland
Föreningen Djurhjälpen/Katthemmet i Vaxholm 
Föreningen Samvetet/Uppsala katthem 
Gefle Katthem
Gotlands katthem
Gästrike Katthem
Göteborgs Katthjälp
Hemlösa katter i Helsingborg/Skåne
Kattstallet
Livbojen
Norrtälje katthem
Ronnebys Hittekatter & Co
Stockholms Katthem
Stockholms Kattkastreringsgrupp
Södertälje Katthem
Örebro Katthem

Bli medlem

Fullvärdigt medlemskap med rösträtt vid förbundsstämman kan beviljas organisationer som arbetar med omplacering av hemlösa katter och/eller kattskyddsfrågor. Mer information om villkor för medlemskap finns på SVEKATTs hemsida.

 

Stödmedlemskap

Privatperson eller organisation som sympatiserar med SVEKATTs värdegrund kan bli stödmedlem men äger ej rösträtt vid förbundsstämman.

Så här blir du stödmedlem
Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår. Sätt in beloppet på plusgiro 63 31 76-3 eller bankgiro 840-7827, ange namn, adress och e-postadress (om du vill ha vårt nyhetsbrev), märk inbetalningen ”stödmedlem”.